Om udvalget

Om Udvalget –  Udvalget er (midlertidigt) ikke i funktion. Henvendelse til forbundsbestyrelsen. 

Vor opgave i Dansk Sportsdykker Forbund

Udvalget har til formål i videst mulig omfang at medvirke til oplysning blandt forbundets medlemmer om marinarkæologi; herunder betydningen af bevarelse og beskyttelse af skibsvrag, bopladser og andre undersøiske fund.

Udvalget skal medvirke til samarbejde mellem museer, relevante institutioner og sportsdykkere; i muligt omfang ved at inddrage sportsdykkere i praktiske opgaver.

Kurser og foredrag

Udvalgets største arbejde ligger i undervisning af sportsdykkere. Vores kursustilbud annonceres her på siderne samt i Sportsdykkeren og er tilgængelige for alle medlemmer af DSF.

Der tilbydes dels teoretiske kurser på land, dels praktiske til søs. Indgangen til det hele er Marinarkæologisk Grundkursus, som er et endagskursus (normalt lørdag eller søndag), hvor vi fortæller lidt om de muligheder der er inden for undervandsarkæologi. Det er emner som ret og pligt, stenalder, skibstypernes udvikling, stedbestemmelse, opmålingsteknik samt lidt om fly og ubåde. Grundkurset er ikke er krav for at deltage i de videregående kurser. Kurset kan også bestilles hjem til klubben, evt. fordelt over to hverdagsaftener.

Efter Grundkurset ved man, hvilke muligheder der er indenfor emnet, og man kan søge en dybere viden i de udvidede kurser, togter og foredrag:

  • Marinarkæologisk Vrag- eller Bopladskursus: En-dags kursus
  • Togter/projektuge i marinarkæologi: 1 uge (CMAS** el. tilsv. kræves)
  • Marinarkæologisk Konference: Hvert 3-4 år, weekendophold

Desuden afholdes med mellemrum specialkurser og foredrag med egne eller eksterne undervisere i emner som:

  • Side-Scan-Sonar
  • Positioners lødighed
  • Luftfotos som kilde
  • Artikel- og litteratursøgning
  • Fly
  • U-både
  • Museumsbesøg

Dykning

En-dags ekskursioner eller egentlige feltkurser af f.eks. en uges varighed. Til kurser med dykning kræves CMAS** eller tilsvarende bevis.

Kontakter

Arkæologisk Udvalg har nær kontakt til de marinarkæologiske museer, Kulturstyrelsen, Farvandsvæsenet og andre relevante myndigheder.

Vi forsøger at give sportsdykkerne videst mulig lejlighed til at deltage i de marinarkæologiske udgravninger og undersøgelser, der foregår her i landet.

Service

Arkæologisk Udvalg fungerer desuden som serviceorgan og vidensbank for forbundets medlemmer på det marinarkæologiske område. Du kan trygt henvende dig til udvalgets medlemmer om råd og vejledning. Hvis vi ikke selv kan hjælpe, formidler vi kontakt til institutioner eller enkeltpersoner med specialviden.

Vi har også specialudstyr til eftersøgning og dokumentation, som udlånes – med fører – til seriøse projekter for forbundets medlemmer.

Noget for dig?

Udvalget består p.t. af seks medlemmer som mødes til fire faste møder om året foruden de afholdte aktiviteter. Har du en specialviden, du brænder inde med – eller kunne du tænke dig at få det? Ring til udvalgsformanden, hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med arbejdet i udvalget.

 

Call
Send SMS
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype