Om Marinarkæologi

Marinarkæologi er den disciplin inden for arkæologien, hvor vi i åbent vand som f.eks. i Kattegat studerer spor af menneskets færden.

Over tid har vores kystlinjer og havniveauet ændret sig, hvilket betyder at tidligere spor efter menneskers aktiviteter i de kystnære områder i dag kan findes under havoverfladen.

Dette betyder, at vi f.eks. under et dyk kan møde områder på havbunden der tidligere har været en boplads, gravpladser, en fiskeplads, en fiskegård osv. Karakteristisk for disse faste anlæg er at jo dybere vi finder dem, jo ældre er de. I de indre farvande har man gjort fund af denne type ned til dybder på ca. 18m. Ud over de faste anlæg kan vi også gøre spredte fund som kan være f.eks. skibsvrag, stammebåde, fiskefangstanlæg, tabte redskaber osv.

Som sportsdykker er chancerne for at gøre disse fund i Danmark meget store. Der har med andre ord været menneskelige aktiviteter langs vores kyster i mange tusinde år tilbage i tiden. Når vi går langt tilbage i tiden, så landmasserne som vi i dag kender som Danmark også meget anderledes ud. Der var f.eks. øer, der i dag er blevet til lavvandede banker. Der er landmasser der er forsvundet, som f.eks. Doggerland, der var en landmasse imellem Danmark og England. Du har måske hørt om Doggerbanke? Ude i Nordsøen er der gjort fund på over 30m dybde.

Dette betyder, at du som sportsdykker vil gøre marinarkæologiske fund, hvis du ved, hvad du skal kikke efter…

MEN, det er ved lov i Danmark IKKE lovligt at tage disse marinarkæologiske fund med op fra havet!

Under DSF har vi derfor Det Marinarkæologisk Udvalg, kaldet MAU. MAU har officielle landsdækkende samarbejder med de danske museer, samt Slots- og Kulturstyrelsen. Dette betyder, at du som DSF-medlem via MAU faktisk kan komme på marinarkæologiske kurser og du kan komme med museernes marinarkæologer ud og lave rigtig marinarkæologi f.eks. ved udgravninger!

Dine fund kan dermed blive håndteret rigtigt og de får derved en historisk værdi
– og du bliver derved en af dem, der har bidraget til Danmarks Historien!

Læs mere på MAU siderne om, hvordan du kommer i gang og bliver en den af dette fællesskab…