Kurser

Introduktionskursus i marinarkæologi

Fra 2023 vil der blive afholdt Marinarkæologiske Dykkerdage på forskellige lokationer i Danmark.

Der er marinarkæologer fra museerne tilsted, så der kan gives introduktion og tilladelse til at optage fund på dagen.

Alle flaske og snorkledykkere, der er medlem af DSF, kan deltage.

Introduktionskurset findes i en udgave for voksne og en udgave for børn/unge.

CMAS kurser i marinarkæologi

Marinarkæologisk Udvalg (MAU) er for øjeblikket ved at få 2 CMAS kurser i marinarkæologi oversat til dansk:

1) CMAS Marinarkæologi * – Grundlæggende kursus, ca. 3 dage

2) CMAS Marinarkæologi ** – Avanceret kursus, ca. 2 dage

Når kurserne er klar, forhåbenligt i Q4 2024, kan de tages uanset om man er CMAS, Padi, SSI etc.

Fælles for disse kurser er, at de bliver lavet sammen med museerne og at de professionelle marinarkæologer bliver en del af undervisningen.
Kurserne vil dermed blive adgangsgivende, så de certificerede efterfølgende på hobbyplan som sportsdykker kan deltage i rigtige udgravninger underledelse og anvisning fra de professionelle marinarkæologer *)

Dokumentationsfoto, fotometri m.m.

Samme med Foto Udvalget undersøges i 2024, hvordan vi kan lave fælles kurser f.eks. i dokumentationsfoto, fotometri (3D) m.m.

*) Rigtig marinarkæologisk dykning er Erhvervsdykning efter Dykkerloven, der administreres af Søfartsstyrelsen, og der kræves Erhvervsdykker certificering.