Fotoguide til marinarkæologi

Den lille guide til at tage marinarkæologiske fotos

Marinarkæologerne vil meget gerne have nogle bestemte oplysninger sammen med
og på de fotos vi tager:
  1. En position, der er så god som mulig, gerne GPS-koordinater
  2. En målestok, der er fotograferet med på billedet
  3. En angivelse af Nord, der er fotograferet med på billedet
  4. En kort beskrivelse i filnavnet: Dato, Stednavn, GPS koordinat, Fotograf
    2024_02_31_Dragsmur_56_1592115_10_5368522_Margrethe_Jensen.jpg
Herover er vist en måde at folde en lille tommestok på, så den giver mål i to retninger,
vinkelret på hinanden og en pil, der orienteret i mod nord, ift. ens kompas.
Tager du flere fotos må det meget gerne være fra oven, for fra, fra siden.