Fund og Fortidsminder

Når vi gør marinarkæologiske fund, så er det vigtigt, at vi får dem registreret i den database, der hedder Fund og Fortidsminder under Slots- og Kulturstyrelsen.

Til alle fund høre informationer som findested, tidsalder, funktion, billedmateriale osv. Disse informationer samler marinarkæologerne sammen inden de registrer et fund i databasen. Det er netop sådanne informationer som vi som sportsdykkere kan være med til at tilvejebringe og berige databasen med. Dermed bliver vi nogle af dem der er med til at opbygge al den viden, der ligger bag Danmarks Historien, når vi indrapportere vores fund til marinarkæologerne.

Her er et link til databasen: Fund og fortidsminder

Databasen er her vist på et kort. De røde prikker er fredede lokaliteter. Trykker du på “Ikke fredede” oppe i højre hjørne, så kommer der en masse små blå prikker. De blå prikker er fund, der gjort over hele landet, også i havet. Klikker du på prikkerne, så får du oplysninger om fundet. (Kortsystem står overfor en opdatering og virker bedst på en PC).