Dine Fund

Siden er under udarbejdelse

Senere vil du kunne registre din fund her og de vil automatisk blive sendt til museerne.

Fundene vil herefter blive registreret i databasen Fund og Fortidsminder under Slots- og Kulturstyrelsen.