Marinarkæologisk Bopladskursus

 

 

 

 

 

 

Generelt om Marinatkæologisk Bopladskursus:  Vi tilbyder et til to kurser pr. år, men din klub kan bede om at få et kursus til klubben ifølge nærmere aftale.

 

Danske farvande er en utrolig rig kilde til forståelse af stenalderen, da en stor del af bopladserne nu er dækket af vand og nogle steder godt beskyttet af iltfattige aflejringer.

Der kan gøres flotte fund – med lidt held samt en god del viden om, hvad man skal kigge efter. Det sidstnævnte kan dette 1-dags kursus give dig!

Kurset er for dig, der er interesseret i vore fjerne forfædre og gerne vil være med til at have spændende opgaver under vand – endda med mulighed for meeeget lange bundtider – ofte i samarbejde med “rigtige” arkæologer.

Selvfølgelig kan du efter kurset finde flotte flintsager, men du har også gode muligheder for unikke fund af træ, ben, tak og andet organisk materiale.

Tag på kursus og bliv rustet til at gøre dine egne fund og måske deltage i de spændende projekter, der foregår rundt omkring i landet!

Efter dette teorikursus fastsætter vi en dato, hvor vi tager ud og dykker på en stenalderlokalitet for at se tingene i virkeligheden.

Emner fra kurset:

  • Den store havstigning i stenalderen
  • Bopladsernes placering
  • Havopslugte skove
  • Levevis i stenalderen
  • Stenalderfolkets spændende lossepladser
  • Fundmuligheder på bopladserne (flint, træ, knogler, tak og andet)
  • Datering af fund
  • Flintsmedning – sådan hugges flint
  • Anmeldelse af nye fund

Kurset krydres med billeder og rigtige oldsager, som godt må røres. Du får afprøvet din nye viden med en lille “oldsagsbanko” og der er en rigtig god mulighed for at møde andre dykkere med samme interesser som du selv har.