Marinarkæologisk Vragkursus

Dannebroge dyk

 

I aprilnummeret af Sportsdykkeren blev der forvarslet et vragdyk i juni arrangeret af DSF Arkæologisk Udvalg. Grundet indtrufne omstændigheder er det blevet til et endags arrangement.

18. juni 2017 er der arrangeret et dyk på vraget af linjeskibet Dannebroge i Køge Bugt. Der sejles ud fra Køge havn og vi dykker efter DSF-reglerne. Vraget ligger på ca. 13 meter vand, så dette dyk er for alle certifikater, blot man har en passende rutine.

 

Vraget af Dannebroge fremstår som et resultat af forlisets årsag: En brand om bord nåede frem til krudtkammeret. Selvom vraget er spredt over et større areal, så er der hele den sammenhængende vragbund og en stor mængde interessante dele at se inklusive kanoner, løse smådele og fantastisk stort skibstømmer. Normalt er der dykkeforbud på Dannebroge, men vi har indhentet tilladelse til dykket.

 

Efter dykket omfatter arrangementet en rigtig interessant gennemgang af historien bag linjeskibet Dannebroge og forliset i 1710 ved pensioneret orlogskaptajn Palle Nielsen, og vi får en særrundvisning på det helt nye modelskib af Dannebroge, som findes i Køge.

 

Prisen for hele dagens oplevelser er  580,- som indbetales til DSF konto: 3129 – 000 553 3996 senest d. 31. maj. Mærk indbetalingen ”Dannebroge” og DSF medlemsnummer. Husk selv mad og drikke. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter Bue Westh, 4011 1401, peter.bue@mail.dk  og Michael Tønning, 5853 0777, michael@tonning.net  .  Nærmere oplysninger tilgår de tilmeldte. Ved overtegning udvælger Arkæologisk Udvalg deltagerne.