Marinarkæologisk Bopladskursus

NÆSTE KURSUS:

Arkæologisk Udvalg under Dansk Sportsdykker Forbund inviterer til :

Marin Arkæologisk Bopladskursus  2017 (Øst)

 

Synopsis

Hvor finder man marine bopladser

Hvornår stammer de fra

Hvad består de af

Hvordan opstod de

Hvordan erkender man dem

Hvordan foregår en undersøgelse

Hvordan tidsfæster man dem

Sportsdykkerens rolle

 

Tid og sted:  Søndag 30. april 2017 kl. 10.00 hos Frømandsklubben Helgoland, Dybbølsgade 15, 1721 København V.

Kursusleder: Peter Bue Westh

Kursets varighed er ca 6 timer, afbrudt af en let frokost og en øl/vand. Desuden vil der være kaffe ad libitum. Yderligere drikkevarer kan købes.

Financieringen foregår utraditionelt sådan, at kursusafgiften, der skal dække kursusledelsens udgifter, udgør: 75,00 kr per deltager

Derudover står værtsklubben for traktementet, som afregnes med samme til kostpris, ca 150 kr

Minimum 10, maksimum 20 deltagere per kursus.

 

Tilmelding senest 18-04-2017 til DSFs sekretariat, Email: dsf@sportsdykning.dk

HUSK:       Medlemsnummer og ’AU Bopl-kursus’ skal oplyses ved tilmelding

 

Tilmelding er gældende ved indbetaling af kursusafgift til Danske Bank, Reg. 1551 konto 5533996

 

Venlig hilsen, på udvalgets vegne,

Peter Bue Westh

Tlf:  401 11 401,    Email:  peter.bue@mail.dk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Generelt om Marinatkæologisk Bopladskursus:  Vi tilbyder et til to kurser pr. år, men din klub kan bede om at få et kursus til klubben ifølge nærmere aftale.

Interesseret?:   Peter Bue Westh, 4011 1401, peter.bue@mail.dk ,   eller Michael Tønning 5853 0777, michael@tonning.net .

 

Danske farvande er en utrolig rig kilde til forståelse af stenalderen, da en stor del af bopladserne nu er dækket af vand og nogle steder godt beskyttet af iltfattige aflejringer.

Der kan gøres flotte fund – med lidt held samt en god del viden om, hvad man skal kigge efter. Det sidstnævnte kan dette 1-dags kursus give dig!

Kurset er for dig, der er interesseret i vore fjerne forfædre og gerne vil være med til at have spændende opgaver under vand – endda med mulighed for meeeget lange bundtider – ofte i samarbejde med “rigtige” arkæologer.

Selvfølgelig kan du efter kurset finde flotte flintsager, men du har også gode muligheder for unikke fund af træ, ben, tak og andet organisk materiale.

Tag på kursus og bliv rustet til at gøre dine egne fund og måske deltage i de spændende projekter, der foregår rundt omkring i landet!

Efter dette teorikursus fastsætter vi en dato, hvor vi tager ud og dykker på en stenalderlokalitet for at se tingene i virkeligheden.

Emner fra kurset:

  • Den store havstigning i stenalderen
  • Bopladsernes placering
  • Havopslugte skove
  • Levevis i stenalderen
  • Stenalderfolkets spændende lossepladser
  • Fundmuligheder på bopladserne (flint, træ, knogler, tak og andet)
  • Datering af fund
  • Flintsmedning – sådan hugges flint
  • Anmeldelse af nye fund

Kurset krydres med billeder og rigtige oldsager, som godt må røres. Du får afprøvet din nye viden med en lille “oldsagsbanko” og der er en rigtig god mulighed for at møde andre dykkere med samme interesser som du selv har.